napis_platform

Unikátní řešení navržené pro snadné snížení 
CAPEX A OPEX nákladů Vaší společnosti

Silné technologie

Užitečné vlastnosti

Případy užití

FLUXORM Platforma pro spokojená data

Platforma nabízí vysokou variantnost použití na straně zákazníka. Postupně může nahrazovat interní systémy používané k automatizaci.

Platform

FLUXORM Platformu vyvíjíme na ověřených technologiích

Pozitivní vlastnosti zvolených technologií nám dovolují vytvářet produkt, se kterým budete spokojeni.

postgresql
docker
2000px-Kubernetes_logo
orange-ant-glusterfs
MongoDB-Logo
vmware
redis-official
Go-Logo_Blue

Využijte plně všechny výhody FLUXORM Platformy

Vývoj FLUXORM Platformy se soustředí na zjednodušení procesu komplexní správy automatizace ve společnostech. Vlastnosti a principy, které přinášíme do vývoje, zjednodušují využití moderních technologií a přístupů nejen pro odborné IT společnosti, ale i pro společnosti v jiných odvětvích. Společnosti zpravidla nepotřebují real time zpracování datových toků, ale potřebují hlavně univerzální, stabilní, bezproblémové a jednoduché řešení podporující jejich každodenní práci v jejich společnosti.

Paralelní zpracování

Variabilní paralelní zpracování můžete volit na úrovni vláken, procesů nebo celých hostů. Díky tomu využijete plně různé konfigurace Vašeho hardwaru.

Paralelní vstupní zdroje

FLUXORM Platforma umí přijímat data z různých zdrojů a umožňuje variabilní distribuci těchto dat do jednotlivých kanálů, které FLUXORM Platforma zpracovává. V praxi to znamená, že je pouze na administrátorovi FLUXORM Platformy, zda nastaví, aby příchozí data byla předána do FLUXORM Platformy jedním anebo mnoha kanály. To je výhodné zejména pro rozšířenou optimalizaci HW zdrojů infrastruktury.

Podpora různých vlastníků dat

FLUXORM Platforma přirozeně podporuje izolovanost zpracování na úrovni různých vlastníků příchozích dat. Tím je zajištěno, že na jedné FLUXORM Platformě může data zpracovávat větší množství koncových zákazníků a ti mohou mít svá data oddělena buď jen na logické úrovni anebo dokonce na úrovni fyzické.

Zajištění stability

Jednotlivé služby testujeme pomocí naší FLUXORM Platformy a vystavujeme je vysoké zátěži a různým scénářům, abychom zajistili jejich vysokou stabilitu. Stále rozšiřujeme variantnost testování, abychom zajistili vysokou kvalitu kódu.

Technologie zvyšují spolehlivost

Stabilitu FLUXORM Platformě zvyšují i použité technologie, které jsou prověřeny letitou praxí přímo v prostředí širokého spektra zákazníků. Naši zákazníci proto mohu plně důvěřovat stabilnímu prostředí nové Platformy a začít ji využívat ve svém prostředí opravdu naplno.

Administrativní akce

FLUXORM Platforma je pod neustálým dohledem monitorovacích služeb a sama dokáže udržovat všechny služby ve vysoké dostupnosti. Průběžně jsou analyzovány a vyhodnocovány data přicházející z jednotlivých služeb a po dosažení určitých limitů jsou vyvolány administrativní akce.

Vysoká univerzálnost

Univerzální adaptace použití FLUXORM Platformy a dědění základních principů funkce Platformy pro jednotlivé případy užití z ní dělají nástroj radosti pro všechny administrátory IT systémů. Vždyť i samotná FLUXORM Platforma je testována pomocí FLUXORM Platformy. Ano, stabilní předchozí verze řídí a vykonává testování verzí nových. Přímé napojení na interní GIT repozitář a koncept a vlastnosti FLUXORM Platformy nám umožňují rychlé sestavení různých balíčků, jejich nasazení na naše testovací prostředí a provedení sady testů. Tím získáváme velmi rychlý přehled o stavu jednotlivých částí kódu celé FLUXORM Platformy. To jsou přesně principy, které představujeme našim zákazníkům.

Předdefinované případy použití

Administrátor může volit z předdefinovaných transformací. Ty může dále upravovat a adaptovat pro svoje prostředí a potřeby. Nabízené případy použití plánujeme průběžně rozšiřovat. Zákazníci tak získají skutečný nástroj, který jim umožní jednoduše pokrýt běžně používaná zpracování dat a přizpůsobit si je svým potřebám.

Zřetězené zpracování

Silnou stránkou FLUXORM Platformy je možnost přirozeného řetězení jednotlivých transformací, kdy na každé úrovni může být využito všech výhod celé Platformy. Tento koncept podporuje kreativitu administrátorů, kteří mají široké možnosti, jak celou transformaci v Platformě nastaví.

Integrace s IoT sítěmi

Připravujeme integraci FLUXORM Platformy se všemi IoT technologiemi podporovanými v ČR. Konkrétně jde o Sigfox, LoRa a NB-IOT. Za tímto účelem hledáme a jsme v jednání s partnery, kteří IoT technologie využívají a mají zájem o technologickou spolupráci.

Vysoký výkon

Škálovatelnost, stabilita, rychlá adaptace výkonu, to jsou vlastnosti, které celkově zajišťují dostatečný výkon pro zpracování vysokého počtu datových toků získaných z Vašich IoT zařízení anebo zařízení Vašich zákazníků. Celkový výkon pak závisí zejména na infrastruktuře, do které je FLUXORM Platforma nasazena.

Otevřený koncept FLUXORM Platformy

Principy, se kterými je FLUXORM Platforma vyvíjena, umožní univerzální využití v oblasti IoT. Naši zákazníci tak budou moci snadným způsobem přizpůsobit vizualizaci IoT dat a vytvořit konkrétní typy zobrazení pro jednotlivá IoT data.

Architektura mikroslužeb

FLUXORM Platforma je postavena nad mikroslužbami. Díky tomu jsme schopni zajistit požadovanou kvalitu kódu, stabilitu mikro služeb a unifikovanou škálovatelnost. V praxi to znamená, že velmi jednoduše můžeme zvyšovat a snižovat výkon celé FLUXORM Platformy a spolehnout se na její vysokou stabilitu, což jsou jedny z jejích nativních vlastností. Pro zákazníky to znamená, že umíme opravdu zajistit široké využití pro jeho potřeby.

Golang

FLUXORM Platforma je psána v moderním jazyce Golang, díky kterému můžeme přinášet naším zákazníkům další výhody plynoucí z jeho použití.

Vhodné technologie

FLUXORM Platforma je postavena nad různými technologiemi. Kombinací a vzájemným propojením více technologií zvyšujeme komplexně výhody těchto technologií v rámci celé Platformy. Při výběru technologií klademe důraz na jejich vlastnosti a na specifický účel a roli v našem řešení.

Real time přehled o stavu FLUXORM Platformy

Celá FLUXORM Platforma monitoruje svůj provoz a jednotlivé služby průběžně zasílají informace do UI. Administrátor má díky tomu komplexní přehled o stavu FLUXORM Platformy a může tak běh FLUXORM Platformy jednoduše sledovat a spravovat.

Definice SLA

Administrátoři mohou definovat SLA pro jednotlivá zpracování a FLUXORM Platforma pak průběžně vyhodnocuje rychlost jednotlivých zpracování. Pokud je dosaženo definovaných limitů, jsou automaticky klonovány další mikro služby, aby se posílil výkon celé FLUXORM Platformy a zajistilo se splnění definovaných SLA. Tento princip funguje i opačně.

Automatické akce

Administrátor má možnost definovat konkrétní akce, které se provedou za určitých podmínek. Výhodou je, že v principu není žádné omezení na to, jak by takové akce mohly vypadat.

Nativní záznam informací

Při každém zpracování dat mohou být zaznamenány libovolné dostupné informace. Ty mohou být dále využity pro rozšířené analýzy v rámci i mimo FLUXORM Platformu. Tento princip zvyšuje univerzálnost celé FLUXORM Platformy.

Automatická detekce problémů

V rámci zpracování dat umí FLUXORM Platforma získávat libovolné informace a ukládat je do vlastní databáze pro statistické a další zpracování. Administrátor má možnost definovat pravidla, na základě kterých FLUXORM Platforma detekuje konkrétní problémy a automaticky je eviduje k řešení anebo předává do dalších systémů pro zpracování.

Data mining nastavení

Administrátor konfiguruje, jaké informace chce v rámci zpracování vstupních dat získávat. Pro každý typ informace může v FLUXORM Platformě nastavit řadu parametrů, které následně definují, jak se získané informace budou prezentovat nebo dokonce dále zpracovávat.

Snadná administrace

Připravujeme administrátorské rozhraní pro správu celé FLUXORM Platformy. Důraz klademe na přehlednost a rychlost činností správce.

Rychlost nasazení

Vyvinuli jsme automatické nasazení do infrastruktury pomocí vlastní FLUXORM Platformy, které zároveň demonstruje sílu a jednoduchost správy našeho řešení.

Jednotné principy

FLUXORM Platformu vyvíjíme s cílem zachování určitých jednoduchých principů, které zvyšují možnosti univerzálního použití a zároveň zlepšují orientaci administrátorům. Výhodou pro zákazníky je fakt, že získávají nástroj, se kterým dokáží snadno pokrýt svoje interní potřeby bez nutnosti složitých úprav kódu.

Při práci na Vašich projektech máme jasno

Systematickým přístupem Vám pomůžeme s nasazením FLUXORM Platformy a Vy budete vždy vědět, co společně právě děláme.

01.

Úvodní konzultace

Nastavení procesu spolupráce, definice komunikačních kanálů, pravidel, odpovědných osob. Zajištění informací pro následnou analýzu.

02.

Analýza potřeb

Analýza charakteristiky dat, současných procesů zpracování, objemu dat (min, avg, max), HW infrastruktury, zabezpečení, SLA, výstupu zpracování.

03.

Návrh řešení

Navržení procesu zpracování, vytvoření prototypů realizace řešení, průběžná diskuze, HW sizing, odhad časové náročnosti pro obě strany, plánování, příprava prototypu.

04.

Implementace

Konečné rozhodnutí o implementaci. Schválení implementace. Vlastní nasazení a zavedení Platformy do procesu zpracování. Testování řešení. Předání řešení.

05.

Podpora

Formální ukončení první implementace. Podpora aktivního řešení. Plánování dalších implementací na FLUXORM Platformě.

Objevte sílu FLUXORM Platformy ve Vaší společnosti

Smyslem a podstatou FLUXORM Platformy je kompletní pokrytí potřeb každé společnosti ve smyslu zpřístupnění automatizace pomocí robustního nástroje, který nabízí široké možnosti pro zpracování vstupních dat. Představte si na chvíli, že pomocí jednoho nástroje můžete provádět ve Vaší společnosti všechna následující zpracování.

01

Analýza diagnostických informací ze svých aplikací

Každá společnost, která získává diagnostická data ze svých produktů anebo přístrojů potřebuje kvalitní řešení, aby mohla příchozí data zpracovávat a analyzovat. Zakoupení několika drahých nástrojů není pro tyto společnosti řešením, a tak mohou využít FLUXORM Platformu k rychlému nastartování zpracování a následně mohou rozšiřovat využití Platformy v dalších zpracování uvnitř firmy. Platforma nabízí dostatečné možnosti škálování a je proto vhodná právě pro takové případy.

02

Interní monitoring systémů v síti

V interní síti každé společnosti existuje řada systémů, které je vhodné aktivně monitorovat. Tyto systémy téměř vždy produkují log soubory, ve kterých jsou zaznamenány důležité informace. Pro analýzu takových logů mohou být využity některé specializované nástroje na trhu, ale ty nabízejí pouze určitou část systémů, které monitorují. Každý individuální požadavek na rozšíření podobných systémů zákazník zpravidla draze zaplatí. FLUXORM Platforma umí z principu svých vlastností poskytnout náhradní řešení pro zpracování logů a zároveň přináší společnosti výhody i v jiných oblastech zpracování dat. Administrátoři tak mohou naprosto unifikovaným způsobem přistoupit k řešení různých zpracování dat a je pouze na nich, kde si stanoví hranice.

03

CI (Continuous Integration)

Pokud jste společnost, která vyvíjí SW produkty, tak musíte v rámci celého procesu vývoje řešit několik oblastí automatických procesů. Jedná se o prostředí pro automatické spouštění statické analýzy kódu, automatické sestavování instalačních balíčků, automatické spouštění jednotkových testů, automatické spouštění vyšších úrovní testů a další automatické akce, které souhrnně nazýváme CI (Continuous Integration) a dále navazující automatické aktivity související s nasazením SW produktů, které se označují jako (Continuous Delivery). Tyto potřeby často řeší několik systémů, které společnost individuálně spravuje a za které platí licence. Není výjimkou, že jsou tyto kritické systémy ve společnostech nasazeny v několika instancích. FLUXORM Platforma umí tyto potřeby řešit jednotným přístupem. Společnost pak řídí všechny aktivity v rámci životního cyklu vývoje standardizovaným způsobem a vlastnosti Platformy jí přináší plošně všechny její výhody. Ve společnosti FLUXORM s.r.o. právě takto FLUXORM Platformu využíváme.

04

CD (Continuous Delivery)

Continuous Delivery je označení pro nasazení SW produktů do testovacích nebo produkčních prostředí, která přímo navazují na dříve popsané CI. Často je skloňována také role DevOps, která je ve spolupráci s IT odpovědna za tuto část životního cyklu vývoje. V rámci CD je nutné vyřešit řadu kritických činností a DevOps a IT pokrývají tyto potřeby interně vyvinutými skripty anebo různými podpůrnými nástroji. Scripty a nástroje jsou často funkční a hezky propracované, ale musí v sobě zahrnovat i řešení neočekávaných událostí a většina řádků kódu se nezabývá samotným procesem a kroky potřebnými k nasazení SW, ale řeší spíše princip, jak CD celkově probíhá. FX Platforma tyto činnosti usnadňuje a umožňuje DevOps a IT, aby se ve svých skriptech soustředili na podstatu procesu nasazení a ne na řešení orchestrace vlastních skriptů. Zároveň získají pěkné vlastnosti Platformy, které jejich skripty nemají.

05

Automatické testování vlastních aplikací

Automatické testování patří do životního cyklu vývoje SW produktů. My ho popisujeme zvlášť proto, že přináší řadu případů užití, které je dobré jmenovat. Kvalitní testování závisí na několika faktorech. Potřebujete mít sady SW prostředí, ve kterých provádíte testování. Dále potřebujete sady testovacích dat. K tomu samozřejmě potřebujete seznam testovacích případů, které chcete otestovat. Kombinací těchto všech sad získáte 1 konkrétní testovací případ. FLUXORM Platforma může tyto konkrétní testovací případy generovat a zároveň je může paralelně spouštět v řadě automaticky spuštěných prostředí. Síla Platformy je v jednotném přístupu k automatizaci a pokud se s ním seznámíte, začnete jen přemýšlet o tom, co dalšího byste mohli ve firmě do Platformy nasadit.

06

Automatický import dat z příchozích faktur

Jste společností, která zpracovává velké množství faktur nebo jiných elektronických dokumentů? Pak Vás bude zajímat možnost extrakce dat z takových dokumentů a jejich následná transformace do jiných formátů anebo jejich vložení do Vašich interních systémů. Tento případ užití patří k těm jednodušším a zpravidla rychle řešitelným na straně našich zákazníků.

07

Transformace dokumentů do jiných formátů

Jistě jste se setkali s řadou případů, kdy máte informace v určité formě dokumentu a potřebujete je převést do dokumentu jiného. Na internetu naleznete portály, které Vám umožní konverzi mezi různými formáty dokumentů. Často jsou takové služby zpoplatněny, ale větší nevýhodou je fakt, že Váš dokument opouští bezpečnou doménu Vaší společnosti a putuje na vzdálené servery, u kterých nevíte, komu patří. Každá společnost by si měla chránit svá data a FLUXORM Platforma může jednoduše sloužit jako interní portál na konverzi firemních a dalších dokumentů se zajištěním bezpečného provozu v rámci Vaší firemní sítě.

08

Komplexní příprava softwarových balíčků vlastních produktů

Sestavování SW balíčků je činnost, která se souhrnně nazývá Configuration management. S trendovou změnou přístupu k architektuře SW se řada společností uchyluje k tzv. mikro službám. Tato změna s sebou nese nové problémy při sestavování jednotlivých balíčků, protože každá z mikro služeb má obvykle vlastní životní cyklus, vlastní řadu verzí a configuration management se proto stává o řád složitější disciplínou. Důležité totiž je, aby ve výsledných balíčcích byly správné verze všech mikro služeb a dalších komponent, aby celý systém společně dobře fungoval. I velké společnosti mají často jen 2-3 servery, kde mohou provádět tzv. sestavování buildů, a proto se stává, že se požadavky na sestavení musí řadit do fronty. FLUXORM Platforma může tyto činnosti značně zjednodušit kromě svých hlavních výhod například i tím, že přirozeně podporuje škálování, kdy může provádět sestavování na více serverech, které jí jsou za tím účelem jako zdroje přiděleny. Bez FX Platformy musí společnost sama řešit orchestraci jednotlivých serverů a nemůže se soustředit na klíčové činnosti vlastního sestavení balíčků.

09

Zpracování informací z IoT zařízení

Současné trendy představují spoustu nových možností, jak aktivně monitorovat stavy věcí v rámci IoT (Internet of Things). Společnosti se přehánějí v prodeji různých čidel a měřících systémů, které několikrát denně odesílají až 12 bajtů užitečných informací do cloudových center. Z nich je potom možné informace získávat a dále zpracovávat. Zákazníci si k takovému účelu často nechávají naprogramovat aplikace na zpracování takových dat. FLUXORM Platforma je připravena na budoucí integraci se všemi IoT sítěmi v ČR a může svým zákazníkům poskytnout dostatečné zázemí pro další zpracování jejich IoT dat.

10

Automatické zpracování příloh e-mailů

Pokud v rámci vyřizování zákaznických požadavků patříte ke společnostem, kterým zákazníci zasílají informace v přílohách e-mailů a Vaši pracovníci je dále analyzují anebo jinak zpracovávají, tak Vám může FLUXORM Platforma výrazně pomoci. Pokud se nastaví na Vašem e-mailové serveru duplikace příchozích e-mailů, tak mohou být tyto e-maily zpracovány dříve, nežli se dostanou do rukou pracovníkům technické anebo zákaznické podpory. Při automatické zpracování Platformou může dojít k různým analýzám a extrakci informací, které mohou být dokonce propojeny s informacemi z interních znalostních databází. Takto analyzované přílohy e-mailů mohou být k dispozici přes webové rozhraní všem pracovníkům technické nebo zákaznické podpory a ti mohou tyto informace využít při své práci. Platforma tak šetří čas jednotlivým pracovníkům a usnadňuje jim práci. Tímto přístupem je možné výrazně zrychlit práci zaměstnanců, snížit čas odeslání odpovědi zákazníkům a šetřit celkové OPEX náklady na call centrum.

11

Použití ETL systémů pro transformaci dat z různých zdrojů do jednoho datového skladu

FLUXORM Platforma může nahradit Váš dosluhující ETL systém nebo jakékoliv řešení, které transformuje určitá data na data v jiných formátech nebo jiných systémech. Pokud patříte mezi společnosti, které denně a neustále přijímají určité datové informace a ty importujete do svých datových skladů, tak můžete Platformu jednoduše použít a získat tak všechny její výhody a vlastnosti. Celé zpracování pak bude škálovatelné, monitorované a Vy ho budete mít naprosto pod kontrolou.

12

Obraťte se na nás s dotazem na případ použití naší FLUXORM Platformy

V případě, že Vás zajímají další možnosti využití FLUXORM Platformy ve Vaší společnosti, tak nás neváhejte kontaktovat a napište nám své dotazy a my se s Vámi spojíme a rádi je prodiskutujeme.